Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2020