Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020