Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Thào Xuân Sùng dự lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp tại Yên Bái