Cà phê doanh nhân Yên Bái tháng 6/2020: Chính quyền cùng doanh nghiệp đón thời cơ, phục hồi và phát triển nền kinh tế