Chế biến gỗ rừng trồng ở Yên Bái: Cần liên kết vượt khó