Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19