Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia “Ngày thứ 7 cùng dân” tại thôn Quăn, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn