Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái dự phiên khai mạc trực tuyến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV