Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 10 (mở rộng) của Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy