Cục Chính trị Hải quân - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Bảo Ái