Phát biểu tổng kết Hội thảo "Yên Bái - 30 năm một chặng đường phát triển" của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy