Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long