Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và trưởng ngành của tỉnh các thời kỳ đã nghỉ hưu