Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020