Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX