Yên Bái gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý