Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII