Phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tại Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII