Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII: Đồng chí Hà Ngọc Văn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VIII