Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái viếng nghĩa trang liệt sỹ và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh