Đồng chí Nguyễn Hữu Hải được bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái