Hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái