Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Yên Bái lần thứ VI năm 2020