Toàn văn phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tại Kỳ họp thứ 17- HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIII