Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm